OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I PROCEDURA REKLAMACYJNA.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

1. Firma Krawcy Światła nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie produkty. Produkty i rozwiązania sprzedawane przez firmę Krawcy Światła objęte są wyłącznie gwarancją Producenta na zasadach i warunkach zamieszczonych na stronie internetowej Producenta, bądź przesłane osobnym dokumentem dotyczącym określonych warunków gwarancji.

2. W przypadku braku informacji na stronie Producenta o warunkach i sposobie procedowania gwarancji, firma Krawcy Światła zobowiązuje się niezwłocznie do udzielenia pomocy w pozyskaniu od Producenta i przekazaniu Kupującemu dokumentu z takimi informacjami.

3. Kupujący jest zobowiązany dokonać oględzin towarów i opakowań oraz zbadać ich stan w chwili odbioru. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości i jakości towaru Kupujący powinien zgłosić niezwłocznie na piśmie pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem.

4. Firma Krawcy Światła nie ponosi dodatkowej odpowiedzialności oraz kosztów, związanych z usunięciem strat, montażu oraz demontażu produktu, dostarczenia produktu do Producenta, zwrotu produktu niekwalifikującego się do naprawy bądź wymiany gwarancyjnej, odpowiedzialności za szkody związane z nieprawidłowym montażem opraw oświetleniowych.

5. Długość procedowania gwarancji jest ściśle określona przez konkretnego Producenta i podana jest Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia reklamacyjnego – zgodnie z określonym sposobem składania reklamacji.

 

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI (zakup dokonany za pośrednictwem firmy Krawcy Światła):

 

6. Kupujący zgłasza reklamację za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@krawcyswiatla.pl 

7. Sprzedający nieodpłatnie odbiera wadliwy towar od kupującego, bądź podsyła na miejsce odbioru firmę kurierską   - sposób do uzgodnienia z Przedstawicielem firmy Krawcy Światła.

8. Firma Krawcy Światła nie ponosi odpowiedzialności i kosztów związanych z demontażem i ponownym montażem wadliwych produktów, oraz z prawidłowym spakowaniem i zabezpieczeniem przesyłki przygotowanej do odbioru przez kuriera.

 

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI (zakup dokonany bezpośrednio od Producenta):

 

9. Kupujący składa reklamację za pomocą wypełnionego formularza na stronie Producenta. W przypadku braku takiego formularza na wskazany przez Producenta adres e-mail, zamieszczony w odpowiedniej zakładce na stronie.

10. Kupujący otrzymuje informację od Producenta o sposobie i terminie przygotowania wadliwego towaru do wysyłki.

11. Firma Krawcy Światła, zobowiązuje się do udzielenia pomocy Kupującemu w przypadku wystąpienia trudności w wypełnieniu formularza na stronie Producenta, bądź z odnalezieniem właściwego adresu e-mail w celu przesłania reklamacji.

12. Firma Krawcy Światła nie ponosi odpowiedzialności i kosztów związanych z demontażem i ponownym montażem wadliwych produktów, oraz z prawidłowym spakowaniem i zabezpieczeniem przesyłki przygotowanej do odbioru przez kuriera.

Kontakt

+48 662 138 903

biuro@krawcyswiatla.pl

Adres

ul. Źródlana 4/1

65-106 Zielona Góra

Nip

9730393146