…Oświetlenie badamy bez kompromisów

Do badań oświetlenia wykorzystujemy wysokiej jakości, certyfikowany i kalibrowany sprzęt pomiarowy.

Specjaliści wykonujący pomiary, posiadają niezbędne kwalifikacje wraz z uprawnieniami eksploatacyjnymi i dozorowymi w zakresie prac kontrolno-pomiarowych.

Badania oświetlenia wykonujemy w oparciu o następujące normy, rozporządzenia i regulacje:

 

– pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego w miejscu pracy wewnątrz pomieszczeń (PN-EN 12464-1:2012)

– pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego w miejscu pracy na zewnątrz (PN-EN 12464-2:2014-05)

– pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego wewnątrz pomieszczeń (PN-EN 1838:2013-11)

– ocena oświetlenia przykrego, pochodzącego od źródeł sztucznych na podstawie zunifikowanego wskaźnika UGR (PN-EN 12464-1:2012)

– ocena temperatury barwowej CCT i wskaźnika oddawania barw RA/CRI (PN-EN 12464-1:2012)

– ocena bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych PN-EN 62471:2010

– badanie migotania światła i efektu stroboskopowego (Rozporządzenie Komisji UE 2019/2020 Ekoprojekt)

OŚWIETLENIE OGÓLNE

OŚWIETLENIE AWARYJNE

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

USŁUGI DODATKOWE

PRAWIDŁOWY DIAGRAM WERYFIKACJI INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ PODCZAS BADANIA OŚWIETLENIA

Jest dokumentacja projektowa zgodnie z PN-EN

Brak dokumentacji projektowej zgodnie z PN-EN

Ocena projektu, realizacji i zgodność z PN-EN

Wstępna ocena i sprawdzenie stanu oświetlenia

Oględziny instalacji oświetlenia zgodnie z PN-EN

Oględziny instalacji oświetlenia zgodnie z PN-EN

Pomiar oświetlenia w punktach zgodnie z PN-EN

Pomiar oświetlenia w punktach zgodnie z PN-EN

Sprawdzenie współczynnika odbicia na płaszczyźnie pracy

Sprawdzenie współczynnika odbicia na płaszczyźnie pracy

Czy wyniki badania są zgodne z wymaganiami PN-EN

Czy wyniki badania są zgodne z wymaganiami PN-EN

TAK  – ocena pozytywna

NIE  – ocena negatywna. Określenie wniosków i sugestii

Przewiń do góry